O nas

MARKETING  &  HANDEL MASZYNAMI
EU/US – WSCHÓD

 

Firma KLI Consulting powstała w odpowiedzi na duże zainteresowanie przedsiębiorstw z terenu państw byłego ZSRR używanymi urządzeniami i liniami produkcyjnymi, głównie do przerobu tworzyw sztucznych wycofywanymi z rynków Polski, państw Unii Europejskiej i USA.

Za nami stoi ponad 20 lat doświadczeń współpracy z ZSRR i Federacją Rosyjską, zarówno w produkcji jak i wymianie handlowej. Wśród firm z którymi współpracowaliśmy należy wymienić m.in.: Sovtransavto , Gazprom, Norilsk Nickel.

W orbicie naszego zainteresowania są maszyny i linie technologiczne w pełni sprawne technicznie, których wycofywane z użycia jest planowane ze względu na modernizację, zmiany profilu produkcji lub wręcz nasycenie rynku krajowego wyrobami na nich produkowanymi.

Naszym kontrahentom ułatwiamy zbyt po zadowalających cenach. Maszyny są sprzedawane na rynki niekonkurencyjne. Zapewniamy bezpieczeństwo transakcji poprzez dawanie zaliczek/zadatków i ostateczne rozliczenie przed wysyłką towaru.

Naszym kontrahentom ze wschodu chcemy zapewnić możliwość zapoznania się ze stanem technicznym urządzeń, uzyskania wszelkich możliwych informacji technicznych łącznie z ewentualnym przeszkoleniem niewielkiej grupy pracowników.

Staramy się w uzgodnieniu ze sprzedającym zapewnić udział przedstawicieli kupującego we wszystkich etapach demontażu oraz załadunku.

Nasza firma zapewnia kompletne zabezpieczenie logistyczne całego kontraktu oraz gwarantuje jego bezpieczeństwo ekonomiczne.

Krzysztof Iwaniuk

P1000579P1000584 P1000603 P1000604

LG 1800 ton

Komentarze są wyłączone.